Spotkanie z drem Maciejem Dudą, 18 grudnia 2014
Podczas konferencji "Bezpieczeństwo bez kobiet"
Podczas konferencji „Kobieca strona życia. Przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna”, Sejm RP 7 III 2013 r.
Zapraszamy na cykl otwartych spotkań z gender studies.
Podczas konferencji „Kobieca strona życia. Przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna”, Sejm RP 7 III 2013 r.
Spotkanie z prof. Moniką Płatek
Publikacja - "Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej"

aktualności

Teksty/Raporty

A. Czerwińska, J. Piotrowska, Kobiety w Polsce w okresie transformacji, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009

A. Dzierzgowska, E. Rutkowska, Ślepa na płeć. Edukacja rownościowa po polsku, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008

A. Sołtysiak, Działania administracji samorzadowej realizujace ideę równości, ISP

Białe plamy na mapie równości płci, Stowarzyszenie Kongres Kobiet

B. Budrowska, D. Duch, A. Titkow, Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet, Warszawa 2003

E. Rekosz, Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej, ISP

Gender mainstreaming - jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?

Gender mainstreaming w edukacji

J. Bator, Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej - perspektywa feministyczna, Warszawa 1999

J. Heinen, S. Portet, Religia, polityka i równość płci w Polsce, 2009

J. Marszałek-Kawa, Kobiety w polityce

Kobiety w Polsce, GUS, 2007

Kobiety w polskim życiu politycznym, Fundacja Przestrzeń Kobiet

M. Druciarek, M. Fuszara, A. Niżyńska, J. Zbieranek, Kobiety na polskiej scenie politycznej, 2012

M. Frackowaik-Sochańska, Postawy polskich kobiet wobec feminizmu, 2011 

N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff, Kobiety, gender i globalny rozwój, 2012

Podręcznik właczania problematyki rowności płci do głownego nurtu polityk, 2008

Polityka równości płci - Polska 2007, Raport Przedstawicielstwa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Polityka równości płci, Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Warszawa 2005

The Global Gender Gap Report